User Tools

Site Tools


start

Nederlands Veel Voorkomende Vragen

English

Frequently asked questions about ZOMDir.com

Feel free to ask your question here, and I will answer as soon as possible.

Hans

Note: Learn more about ZOMDir by reading the blog.

The new question is … <edit this page to add your new question here, or mail to info@zomdir.com>

 1. Which language did you use to program this website? Python.
 2. Do you have a business case? No, not yet. I use Google App Engine. Google promises me more than five million free pageviews per month. Allthough I think one million free pageviews is more realistic due to the chosen architecture for ZOMDir.com. However my assumption is that it will be sufficient for the time being.
 3. Is the logo the salamander of Escher? More or less it is based on Eschers salamander, see also the page About the Salamander.
 4. What should I do on this site? Add links at the right page. When the page is related to a location, use the appropiate location, otherwise use the “location” Anywhere. Please, first think before you add a link. You should answer the question: “Where should my link be found?”. See also this Slideshare presentation and promotion Prezi.
 5. Why is it called ZOMDir? I wanted to re-invent DMOZ, reverse the bold letters and you have ZOMDir. DMOZ is one of the oldest directories of the web. In the past a link in DMOZ was very important for a good ranking in search engines. BTW: DMOZ is an abbreviation of Directory Mozilla.
 6. What is your target audience? Webmasters who want to promote their website, and people with a hobby. The lack of links makes ZOMDir a difficult concept for the general public.
 7. Do you get a lot of visits? I don't know. I only count the number of links. See the stats which are kept since the launch on June 5, 2013. In the future I expect some useful information from Google Webmaster Tools.
 8. Do you log who added a link? No, I don't. See the privacy policy.
 9. Is there a moderator? There is a kind of automatic moderation. When a link is added there is a check if it probably save to visit that website. See also the page Safe browsing.
 10. Is it possible to create a private collection of links? No, that will be practically impossible. There is a rule implemented that a link is allowed only once in the directory. You might try ZEEF.
 11. Did you know I get the error “The webpage is expired” when I use the backbutton? No, I didn't, thanks for telling me. I discovered it is a problem which only occurs in Internet Explorer. I will put it on my product backlog to fix it. I have fixed it, if there is any other error, please let me know.
 12. Sometime when I add a new page, to the Dutch directory, the title contains the phrase **English**. Why? Well, the reason is that the webmaster of that page has indicated that the language used on that page is “English”. Because you add a page to the Dutch directory you get a signal that probably this page should be part of the “English” directory.
 13. Sometimes I get a “404:Page not found” error message that states “The requested URL /wiki/nl/anything/anywhere was not found on this server.” Why? This error occurs when I update the website with a new version. This is a rare error due to the fact that the update process takes only a few seconds. Sorry, I can't avoid that this occurs.
 14. Why are not all letters available in the index? This is because the index is based on the available subjects. If there is no subject with the letter “Q”, the letter “Q” will not appear in the index. However when you create a subject which begins with a “Q”, you will see the letter “Q” in the index. You can try this feature at the site http://try.zomdir.com
 15. The removal of a link is very easy. Aren't you afraid of abuse? No, I'm not. In general people tend to build rather than destroy. Easy removal of a link is essential for a quality directory. Unlike other directories due to this feature linkrot will be probably no problem at all. However when you are afraid for abuse I suggest that you subscribe to the newsfeed of the page where your link is located. You will find the newsfeed icon at the lower left of each page.
 16. When I want to add a website I sometimes get the message that the webpage is not found. I know the webpage exists. So what is happening? Sorry, I dont't know. I'm monitoring what is happening, but I haven't found a pattern. Often it is possible to add the concerning website at a later moment.
 17. What is the pagerank of ZOMDir? Currently (November 2014) it is PR 0 according to PageRank at a Glance. It seems that Google stopped updating the pagerank, so nobody knows exactly what the current PageRank is. Nowadays there are people who state that the pagerank doesn't make sense anymore and people who find it still a very important indicator. Personally I see the PageRank as an indicator of the past.

Nederlands

Veel Voorkomende Vragen over ZOMDir.com

Stel hier je vraag over ZOMDir, ik probeer deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Hans

N.B. Leer meer over ZOMDir op mijn blog.

Mijn nieuwe vraag is … <wijzig deze pagina om je vraag te stellen, of mail naar info@zomdir.com>

 1. In welke taal heb je de website geprogrammeerd? Python.
 2. Wat is je business case? Momenteel heb ik geen business case. Ik gebruik Google App Engine. Google stelt dat je 5 miljoen gratis pageviews per maand kan krijgen. Gezien de onderliggende architectuur van ZOMDir verwacht ik dat 1 miljoen realistischer is. Ik denk dat dat voorlopig genoeg zal zijn. Inkomsten heb ik dan ook nog niet nodig.
 3. Is het logo de Escher salamander? Ja en nee, het logo is gebaseerd op de Escher salamander, maar het is absoluut niet vlakvullend zoals de echte Escher salamander. Zie ook de pagina About the Salamander.
 4. Wat kan ik eigenlijk doen op de site? Goede vraag! ZOMDir is een wijzigbare startpagina waar je zelf links kan toevoegen. Maar als je wilt kan je ook onderwerpen en locaties toevoegen. Probeer hierbij dubbelingen te voorkomen. Navigeer eerst naar de juiste pagina voor je een link toevoegt. Relateer indien mogelijk de website ook aan een locatie. Als de website niet gerelateerd is aan een locatie, gebruik dan de locatie “Overal”. Bekijk ook deze Slideshare presentatie over hetgeen je kan doen.
 5. Waarom heet het ZOMDir? Ik wilde DMOZ opnieuw uitvinden, of op zijn Engels “I wanted to re-invent DMOZ”. Als de benadrukte letters omdraait krijg je ZOMDir. DMOZ is een van de oudste directories van het internet. In het verleden was een link op DMOZ erg belangrijk voor een hoge score in de zoekmachines. DMOZ is overigens een afkorting van Directory Mozilla.
 6. Wat is je doelgroep? ZOMDir is een generieke startpagina welke alleen meerwaarde heeft als er veel zinnige links op staan. In eerste instantie richt ik me op Nederlandse webmasters die hun website willen promoten.
 7. Wat zijn de bezoekersaantallen? Geen idee, ik heb alleen een teller ingebouwd voor het aantal aanwezige links. Zie deze statistieken. Mogelijk krijg ik in de toekomst zinnige informatie van Google Webmaster Tools.
 8. Wordt er gelogd wie wat doet? Nee, ik leg zo min mogelijk vast. Zie ook de privacy policy.
 9. Is er een moderator? Nee, maar er vindt wel een automatische controle plaats of het veilig is om een website te bezoeken. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Safe browsing.
 10. Is het mogelijk om een persoonlijke startpagina te maken? Nee, dat zal praktisch onmogelijk zijn. Het systeem accepteert een link slechts één keer. Wil je een persoonlijke startpagina probeer dan eens ZEEF.
 11. Weet je dat je de foutmelding “The webpage is expired” krijgt als je de backbutton gebruik? Nee, dat wist ik niet. Hartelijk dank voor het melden. Het is een probleem dat alleen optreedt in Internet Explorer. Ik zal het op mijn To-do lijst zetten. Ik heb het opgelost. Mochten er meer problemen zijn, laat het me weten.
 12. Als ik een nieuwe website toevoeg, dan staat er soms **English** voor. Waarom is dat? Webmasters kunnen aangeven welke taal op een webpagina wordt gebruikt. Als aangegeven is dat de taal Engels is en de pagina wordt toegevoegd aan het Nederlandse deel van ZOMDir dan krijg je deze indicatie om aan te geven dat deze pagina mogelijk beter thuis hoort in het Engelse deel van ZOMDir.
 13. Soms krijg ik de 404 foutmelding “The requested URL /wiki/nl/anything/anywhere was not found on this server”. Waarom is dat? Deze foutmelding kan optreden op het moment dat ik website update met nieuwe code. Als het goed is, komt dit zelden voor, het update proces duurt meestal slechts enkele seconden. Dit is iets waar ik niets aan kan doen.
 14. Het valt me op dat niet alle letters in de index voorkomen. Waarom is dat? De index is gebaseerd op de aanwezige onderwerpen en wordt automatisch bijgewerkt. Als er geen onderwerp is dat met een “Q” begint, dan zal de letter “Q” niet voorkomen in de index. Als je het wilt uitproberen, gebruik dan de speelomgeving http://try.zomdir.com.
 15. Je kan wel heel erg eenvoudig een link verwijderen. Ben je niet bang voor misbruik? Nee, dat ben ik niet. Het geeft vaak meer voldoening om ergens aan mee te werken, dan iets te verpesten. Ik verwacht dan ook niet dan iemand spontaan iets gaat verknallen. Het kunnen verwijderen van een link is in mijn ogen essentieel om goed met linkrot om te kunnen gaan. Voor degenen die bang zijn voor misbruik is er per pagina een nieuwsfeed met daarin de toegevoegde, gewijzigde en verwijderde links. Het nieuwsfeed icoon staat op elke pagina van de directorie links onderaan.
 16. Soms kan ik niet een website toevoegen terwijl ik zeker weet dat deze bestaat. Ik krijg dan de melding dat de opgegeven link niet is gevonden. Hoe kan dat? Er kunnen twee redenen voor zijn. Het kan zijn dat de site erg traag laadt. Na verloop van tijd is dan de aanname dat de site niet bestaat. Het kan ook zijn dat in de code van de website '<meta http-equiv=“refresh” content=”…”>' is opgenomen. De webmaster heeft daarmee aangegeven dat eigenlijk een andere pagina moet worden geopend.
 17. Wat is de pagerank van ZOMDir? Als ik de pagerank opzoekt met een pagerank checker (november 2014) dan krijg je een PR 0 te zien. Hoeveel waarde je daar aan moet hechten is de grote vraag aangezien Google de PageRank niet meer bijwerkt. Zie ook: Het einde van Pagerank. Er zijn mensen die de PageRank nog belangrijk vinden. Ik hecht er echter geen waarde meer aan.
start.txt · Last modified: 2015/03/28 18:56 by 94.210.152.7